Werkplek thuis; ergonomisch advies

Sinds de coronapandemie de wereld in zijn greep heeft, heeft er een grote verandering in het werken van mensen plaats gevonden. De dagelijkse gang naar kantoor is gestopt en heeft plaats gemaakt voor het thuis werken. In het begin leek dit prettig en efficiënt; geen reistijd, grotere flexibiliteit in dagindeling. Na maanden komen er echter andere kanten naar voren; lichamelijke klachten omdat er thuis geen goede werkplek is, te lang doorwerken, isolement. Werkgevers signaleren deze ontwikkeling ook. Maar hoe los je het op?

Ginkgo coaching kan je hierbij helpen met ergonomisch advies

Vaak is de werkplek thuis alleen bedacht voor privé werkzaamheden en niet voor dagen achter de computer met zoom bijeenkomsten. Dan is het belangrijk om een adequate werkplek te hebben. Dit is meer dan alleen een verantwoorde werkhouding.

Het thuiswerken geeft extra risico op lichamelijke klachten , bijvoorbeeld in schouder, pols of onderrug. Vaak is met eenvoudige hulpmiddelen en creatieve oplossingen veel te bereiken. Maar ook andere aspecten zoals voldoende werkruimte, licht en lucht zijn belangrijk Als ergotherapeut kan ik je adviseren over een juiste werkhouding en een ergonomische inrichting van jouw werkplek. Ook heb ik verschillende eenvoudige hulpmiddelen beschikbaar die je kan uitproberen. 

Voor een advies kom ik bij je thuis kijken om een analyse te maken en daaruit een advies op te stellen. In mijn visie zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ervaren werkdruk en het omgaan daarmee zal ook aandacht krijgen in de analyse.

Ik hou van praktische en concrete oplossingen en zal streven naar simpele doelmatige adviezen.

1 uur werkplekanalyse aan huis, ergonomisch advies, inclusief uitproberen van eenvoudige hulpmiddelen, fysieke oefeningen bij de computer € 75,-

reiskosten regio Amersfoort, Leusden € 25,-

reiskosten Soest, Bunschoten, Woudenberg, € 40,-

Soms blijkt dat het moeilijk is de grens tussen werk en thuis aan te brengen. Hoe makkelijk blijf je toch niet nog even iets afmaken wat uiteindelijk langer duurt dan gedacht. Ik kan je helpen meer greep hierop te krijgen met coachende gesprekken. Mocht je hier behoefte aan hebben dan kunnen we dat natuurlijk ook bieden.